Envikens Gamla kyrka, rör träkyrka med vit port och vitt kyrktorn.

Envikens Gamla Kyrka

Envikens gamla kyrka är uppförd 1669-1671 och tillbyggd i slutet av 1700-talet.

Boka

Beskrivning

En intressant byggnad med bl a en handgjord orgel (nyrestaurerad) från 1800-talet.