En tjej vandrar på en stig med buskar längs med kanten på stigen.
Vy med skog och vatten.
Bild på sjön.
Grillplats i skogen.
Stig i skogen.
spegelblank sjö.
Buskar och träd växer lutande ner mot vattnet.
En träbro längs med vandringstigen.

Bysjön - Sjöberget

Borlänge, Bysjön

Sjöberget reser sig som en markant bergsknalle cirka 4 kilometer norr om Borlänge centrum. Den gamla granskogen nyttjas av många för promenader och rekreation. Längs vägen finns fornlämningar, äldre bebyggelse, industrihistoria och modern industriverksamhet.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Bysjön, 784 68 Borlänge