Faluröda hus i Tibble.

Byarna i Leksand

Byarna Tibble - Rönnäs - många vackra prov på den variationsrikedom som alltid funnits inom timmerbyggnadskonsten. Byarna Alvik - Almo, Siljansnäs - av särskilt intresse är ett antal omsorgsfullt timrade härbren och stolpbodar.

Boka

Beskrivning

Byarna Tibble - Rönnäs. En slingrande färd längs vägen genom byarna Tibble, Ullvi, Hälla, Romma, Berg och Rönnäs erbjuder många vackra prov på den variationsrikedom som alltid funnits inom timmerbyggnadskonsten. Utsikten är stundom milsvid och spännande genom kontrasterna mellan odlingslandskapet, älven, bergen och de rödfärgade byklungorna.

Byarna Alvik - Almo, Siljansnäs. Grannbyarna har bibehållit mycket av sin ålderdomliga karaktär. Landsvägen letar sig fram mellan uthuslängor och härbresknutar. I Almo finns två unika härbresklungor samlade vid ett par små bytorg. Bebyggelsen är mycket tät med ett rikt förgrenat nät av smala bygator.