Flygplansbild över området.

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

Älvslandskapet Nedre Dalälven från Säter, Hedemora och Avesta i väster till Bottenhavet i öster utsågs 2011 av UNESCO till biosfärområde, ett av totalt fem områden i Sverige. Biosfärområden rymmer höga natur- och kulturvärden och syftar till att gynna de boende genom social och ekonomisk utveckling, värna biologisk mångfald och vara arenor för forskning och undervisning. I nedre Dalälven finns den största artrikedomen i Skandinavien av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar) och den största av ryggradslösa djur på den här breddgraden. Här finns också fler skyddsvärda våtmarker med sällsynta fågelarter.

Boka

Beskrivning

Biosfärområde Nedre Dalälven är ett unikt område. En stor älv med sjöar och vida fjärdar åtskilda av forsområden och deltalandskap som påverkar ett stort omland. Jordbruksmarken från tidig medeltid som fortfarande är ett öppet kulturlandskap och med Limes Norrlandicus, den biologiska Norrlandsgränsen, är mötet mellan nord och syd tydligare här än på något annat håll. Det innebär att vi har en större variation av arter än i något annat område i Skandinavien.

Besök biosfärområdet Nedre Dalälven
-Säterdalen i Säters kommun, ett halvmil långt ravinsystem med en helt unik natur och ett omfattande ledsystem som ger besökaren en oförglömlig upplevelse. Vandrings- och cylkellederna följer i stort sett Ljusteråns stränder i dalens botten.

-Sjön Hovran och Dalälvsområdet i Hedemora är Dalarnas största fågellokal med över 220 fågelarter.

I Hedemora finns även Husbyringen, en 6 mil lång natur- och kulturled som löper igenom riksberömda bruk och platser som Långshyttan, Stjärnsund, Silfhytteå, Smedby/Dala-Husby och Kloster.

-I Avesta finns möjligheten att paddla längs Dalälven från Näs och Bysjön till Tyttbo och Stadarna där du kan fortsätta ut över Färnebofjärden och vidare ut till havet vid Älvkarleby.