Utsidan av Avesta kyrka.

Avesta Kyrka

Kyrkan ligger vackert och centralt belägen i Avesta, intill Dalälven och Koppardalen. Det nuvarande kyrktornet uppfördes år 1851-52. Den senaste renoveringen, in- och utvändigt, utfördes år 2003.

Boka

Beskrivning

År 1651 inleddes arbetet med kyrkotomten under landsdomare Eric Erlandssons ledning. Man utsåg den tyske byggmästaren Jörgen Fischer att uppföra kyrkan.

År 1652 tillverkades tegel till kyrkan någonstans mellan Avesta och Grådö.

Året 1653 pågick arbetet i 26 veckor. Under sommaren fraktades 150 golvstenar från Stockholm till Västerås på Mälaren och sedan landsvägen till Avesta. Golvstenarna kostade en daler kopparmynt per styck.

Året 1654 slogs valven. Detta år fick man även taket färdigt. Bygget led av ständig brist på pengar och landsdomare Erlandsson lät lagbrott av olika slag sonas med kyrkoplikt i form av dagsverken och kontanter.

År 1655 invigdes kyrkan högtidligt på adventssöndagen. Då var kyrkan klar till det yttre, men på insidan återstod mycket arbete.

År 1658 fick kyrkan sin första klocka. Den vägde 16 skeppund, 16 lispund, 5 mkr och transporten skedde med 8 hästar från Stockholm. Ytterligare 2 klockor köptes, men alla smälte i den stora branden 1803. Då förstördes även torn, tak och stora delar av väggarna.

Många olika slag av nattvaktsrop förekom, tex: "Klockan är två slagen! Guds härliga, milda och mäktiga hand. Bevara vår stad från eld och brand!"