En röd träkyrka med ett vitt torn.

Aspeboda kyrka

Den nya kyrkan, ritad av Rolf Bergh, invigdes midsommardagen 1963.

Boka

Beskrivning

Aspeboda nuvarande kyrka byggdes på samma plats som den föregående vilken uppfördes 1667-1681 och förstördes av brand 1959.