Ungdom som står mitt i ormbunkar.
Barn som ligger på en träbro.
Spång på del av stigen.
Besökare som står på en bro och tittar ner i bäcken.
Stig med mycket vitsippor.

Änjansdalen 3,3 km

Visa kartan

Änjansdalen har skapats av tid och vatten. Ån som rinner genom dalen har genom årtusenden grävt sig ner genom det finkorniga material som avlagrats när inlandsisen smälte. En vandringsled på ca 3 km tar dig ner till dalen och ravinsystemet. Utmed leden finns information om floran, den geologiska utvecklingen i dalen och kulturlandskapet.

Visa mer Visa mindre

Kontakt