Ungdom som står mitt i ormbunkar.
Barn som ligger på en träbro.
Spång på del av stigen.
Besökare som står på en bro och tittar ner i bäcken.
Stig med mycket vitsippor.

Änjansdalen 3,3 km

Visa kartan

Änjansdalen i Gagnef kommun har skapats av tid och vatten. Ån som rinner genom dalen har genom årtusenden grävt sig ner genom det finkorniga material som avlagrats när inlandsisen smälte. En vandringsled på ca 3 km tar dig ner till dalen och ravinsystemet. Utmed leden finns information om floran, den geologiska utvecklingen i dalen och kulturlandskapet.

Visa mer Visa mindre

Kontakt

Hitta hit

Besöksadress: , 785 63 Sifferbo

Från rv 70, ca 6 km söder om Djurås. Vid skylt Helgbo/stugby, sväng vänster om du kommer norrifrån. Åk ca 100 m, sväng vänster och åk över järnvägen. På andra sidan järnvägen finns anslagstavla på höger sida och plats att parkera på vänster sida.