Röd träkyrka med vackra fönster.

Amsbergs kapell

Träkapell från 1600-talet, rikt snidat altarskåp från 1500-talet och en predrikstol från 1600-talet.

Boka

Beskrivning

Bevarade från den tiden är bl a de omålade kyrkbänkarna med sina snidade ljushållare, en av ljuskronorna samt delar av sakristian. Av ännu äldre datum är t ex altarskåpet från 1500-talet. Predikstolen i trä från 1620-talet hör till en av de få bevarade från den tiden.