Bro över ån.
Stig uppe på sandås.
Österdalälven.

Alderängarna Naturreservat

Visa kartan

Alderängarnas naturreservat ligger alldeles utanför Mora mot Älvdalen. Här väntar ett labyrintiskt område av ängar och vattenvägar med ovanliga djur och växter. En nio kilometer lång vandringsslinga går genom området. Ta vägen från parkeringen på höjden och vandra nedför trappor och stigar till klapperstensstränderna vid älven. Området är också exempel på ett inlandsdelta och har som sådant blivit utpekat som riksintresse.

Visa mer Visa mindre