Tarrsäng i storstugan och en öppen spis.

Åhls Minnesgård

Vattberget Insjön, intill Insjöns Hotell. Byggår: 1500 - 1800-talet. Visar bland annat föremål från gruvdriften i Åhls socken. Hembygdsgården är uppförd på Holens bys gemensamma undantagsmark på Vattberget, de flesta byggnader flyttades hit på 1920-talet från olika byar i Åhls socken.

Boka

Beskrivning

Minnesgården på Vattberget med vacker utsikt över sjön Insjön har byggnader från 1500-tal till sent 1800-tal. Minnesgården började byggas upp 1912 när Hembygdsföreningen bildades och ger med sina hus, inhägnader och föremål en god bild av en bondfamiljs levnadsmiljö genom århudradena.

I anslutning till minnesgården ligger Insjöns hotell som erbjuder boende, luncher och fika i trivsam miljö. Här finns också Åhls unika bana för Parkgolf.

Åhls fornminnes- och planteringssällskap instiftades 1912. Dåvarande Åls kommun hade tidigare anslagit medel till "ett planteringssällskap för Vattbergets ordnande". Förutom markvård på olika sätt i bygden, var ett huvudsyfte för föreningen att uppföra en "minnesgård i gammal stil". Redan 1916 invigdes hembygdsgården som då bestod av två byggnader.

Under 1920-talet växte den kringbyggda gården fram och fullbordades. Drivande kraft var Back Olof Ericsson. Man anordnade gammaldags körkalas, för att forsla fram husen från olika byar i socknen och många bybor engagerades med häst och släde. Föreningen namnändrades 1927 till Åhls hembygdsförening.
Den fyrkantbyggda formen på gården är typisk för bondgårdar i Nedansiljan, med en parstuga som bostadshus. Fähuset var ofta, som här, placerat mitt emot bostadshuset, så att gödsel-staden kunde samordnas med stallet och dasset. Utanför gårdsfyrkanten placerades byggnader som kunde innebära särskild eldfara; smedja och torkstuga, samt härbren som var viktiga att skydda mot vådeld.

Ramp till Minnesgården.

Vägbeskrivning

Vattberget Insjön, 10 km O Leksand.