Åhls kyrka från entrésidan.

Åhls Kyrka

Belägen på en av Dalarnas äldsta kyrkoplatser. Ombyggd 1761-67. Delar av kyrkan dock från tidig medeltid. Altarskåp av trä från 1400-talet. Tillhör gruppen av nyklassicistiska kyrkor. Gudstjänst sön kl 11.00. Kyrkans exteriör är tämligen oförändrad sedan byggnadstiden dvs 1760-talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes mellan 1761-1767. Kyrkan är byggd på samma plats som det sedan medeltiden fanns en betydligt mindre kyrkobyggnad.

Boka

Beskrivning

Byggnaden utmärker sig genom sina ovanliga tjocka murar som framträder i dörr- och fönsteröppningarnas djupa nischer. Den har även ett karakteristiskt lågt och massivt torn byggt i avsatser med två över varandra klockformade huvar och mellan dessa en panelfodrad lanternin med fönster och tornur. Invändigt täcks kyrkorummet av två monumentala kupolvalv. Kyrkans interiör är representativ för perioden, ljus med stora fönstersystem, spartansk och avskalad. Inredningen tillfördes i olika etapper mellan 1770- och 1880-talen. Den domineras av den monumentala altaruppsatsen från 1827 och den påkostade predikstolen från 1784.

Vägbeskrivning

9 km S Leksand