Röd träbyggnad, grönytor, höstfärger, dimmslöja över sjön.

Ornässtugan Café

Ornässtugan är vackert belägen på en udde i sjön Runn mellan Borlänge och Falun. I den arkitektritade cafébyggnaden finns ett omtyckt café, med ett fikautbud som är bakat på plats av konditorer.

Boka

Beskrivning

Caféets konditorer tycker om att skapa originella bakverk som flörtar med vårt historiska arv. Cafèet har även specialiserat sig på ett stort utbud som är bakat utan mjölk, gluten och ägg. Sittplatser, delvis under tak, utomhus på altanen med vacker utsikt över Ösjön och kulturarvet Ornässtugan.

Några ord från arkitekterna:
Arkitekterna Jacob Hidemark och Martin Stintzing beskriver Ornässtugans cafébyggnad:
1998 vann vi en inbjuden arkitekttävling om en ny servicebyggnad vid Ornässtugan. Byggnaden fick inte bli större än 100 kvm för att ej dominera över den övriga bebyggelsen.
En utgångspunkt för byggnadens form var att vi ville skapa en gräns mellan besöksparkeringen och den historiska miljön. Denna utgörs av det plank som övergår i cafébyggnadens norra fasad. Genom att utnyttja den sluttande marken blir byggnaden relativt låg och underordnar sig vyn mot loftet.

Större öppningar i byggnadens fasader är försedda med luckor av trä och de uppställda luckorna skapar skyddade sittplatser för gästerna. Servicebyggnaden finns representerad på ArkDes - moderna museets permanenta utställning.

I alla tider har den medeltida bergsmansgården Ornässtugan fascinerat besökare, som kommit för att beundra dess arkitektur och för att ta del av den spännande historien om Gustav Vasa och hur han hastigt fick fly från gården med hjälp av den modiga Barbro Stigsdotter. Tidigt, redan 1758, inrättades ett museum på platsen och berättelserna förs fortfarande vidare från generation till generation. Idag finns samma museum kvar, med samma föremål. Utställningen är världens äldsta bevarade i samma byggnad, öppen för allmänheten.

Vägbeskrivning

Ornässtugan ligger mellan Borlänge och Falun parallellt med riksväg 50. För att komma till Ornässtugan tar man av från riksvägen mot Ornäs. Efter järnvägskorsningen tar man av mot vänster och följer den vägen ca 300 meter. Efter man passerat en tegelbyggnad tar man av mot höger. Den vägen leder ut mot udden där Ornässtugan ligger.