Vy från kalhygge över sjö.

Olsjö Kyrkstig 9 km

Upptäck Olsjö kyrkstig, en 9 km lång vandringsled mellan finnmarksbyn Olsjön och Broby i Sunnansjö. Stigen går den väg som kyrkobesökarna använde sig av förr i tiden för att komma till kyrkan.

Boka

Beskrivning

Längd: 9 km.

Ledmarkering: Orange markering.

Startplats: Olssjö eller Sunnanstig.

Svårighetsgrad: Röd.

Beskrivning:Bänkar finns vid flera rastplatser och ett flertal informationstavlor beskriver vägen och dess historia. Vandringsleden kan vandras i båda riktningar och har en höjdskillnad på 150 meter.

Det fanns många fäbodar i området. För avyttring av mjölken var det nödvändigt med daglig kontakt med hemgården. Man använde sig då av kyrkstigen.

Vägbeskrivning

Start från Olsjön
Från Ludvika station kör riksväg 50 mot Örebro ca 2,5 km sväng höger mot Gonäs.
Efter ca 1,5 km ta den andra avfarten i rondellen mot Gonäs följ väg 608 ca 9km och sväng höger mot Saxdalen sedan följ väg ca 3,5 km sväng vänster upp mot Olsjön kör 5 km och parkeringen är på höger sida.

Start från Broby i Sunnansjö
Från Ludvika Station kör riksväg 50 mot Falun efter ca 600 meter ta den tredje avfarten mot Falun.
Efter 400 meter Sväng vänster till Grangärdevägen/väg 66 (skyltar mot Hagfors/Fredriksberg/Sälen/Grangärde). Följ väg 66 ca 16,5 km och sväng vänster mot Fredriksberg/Hagfors väg 245. Efter 3,6 km sväng höger mot Fredriksberg och efter ca 150 meter sväng vänster upp på en liten grusväg.