Skidåkare.

Källberget 4,8 - 30 km

I Källberget, kuperad 5,5 km elbelyst slinga, klassisk/skate.

Boka

Beskrivning

Längd: 4,8 - 30 km.

Svårighetsgrad: Något kuperade spår, se spårkarta via länk för ytterligare information.

Startplats: Vid skidstugan Källan.

Spårbeskrivning:
Start vid Källan. Orienteringstavlor med uppgift om spårens längd och färgmarkeringar finns uppsatta vid varje startplats. Spåren är märkta för åkning i en riktning. Belysningen kan tändas från kl 16 och släcks automatiskt efter kl 21. Värmestuga finns där man även kan byta om. Ej dusch eller toalett.

Tänk på att spåren påverkas av väder och vind, så undersök gärna förhållandena och spårstatus innan du ger dig ut på skidturen.

Vägbeskrivning

1 km S Leksand. Från riksväg 70 söderifrån, sväng av vid första avfarten till Leksand, sväng sedan vänster mot Häradsbygden, efter ca 500 m svänger man höger, och kör upp för en backe, efter backkrönet ligger anläggningen på vänster sida.