Fem nyfångade fiskar i en håv i vattenbrynet.

Fiskekort Väsmans Fiskevårdsområde

Ett tio-tal öar med namn som Sollen, Bärholmarna, Granön, Lövön och ett antal långa uddar ger sjön Väsman karaktär. Granön som nu är naturreservat medan Lövön har haft fast boende sedan urminnes tider.

Boka

Beskrivning

Denna "skogssjö" med sina branta skogsklädda åsar där byarna har växt upp runt sjön. Stora djup och här och var grunda partier som ger variation åt sjöns innevånare. Fisket har varit en viktig näring för många människor. Nu är Sportfisket, främst genom trollingen en vanlig syn på sjön Väsman, där fisket sker främst efter gädda, röding och öring. Gott om plats finns på den 45,7 kvadratkilometer stora insjö.

ALLMÄNHETENS KRÄFTFISKE
Kräftfiskekort löses på www.ifiske.se/fiskekort-vasman.
OBS! Kräftfiskekort kan köpas av den som har ett årsfiskekort som är köpt på iFiske. På fiskekortet finns en kod. Din kod på fiskekortet använder du för att låsa upp kräftfiskekorten. Har du frågor rörande kräftfisket vänligen kontakta Väsmans Fiskevårdsområdes förening.

Fiskarter
Bland kända arter av olika fisksorter kan nämnas gädda, sik, mört, abborre, lake, braxen, öring, röding, asp,id, elrista, nors, snorgärs. Siken i sjön, med det menas småsiken och storsik varav den sist nämnde kan väga åtskilliga kilo.

Bokningsbekräftelse
Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

PRISER OCH REGLER

Sportfiskekort
Pris dagkort 50:- årskort 300:- / kalenderår
Gäller endast fiske med handredskap. Vintertid även angling.

Trollingkort
Pris dagkort 100:-, årskort 500:-/kalenderår

Samtliga fiskekort gäller för fiske i hela sjön.
Kräftfiske sker enligt särskilda bestämmelser.
Samtliga kort gäller även för hemmavarande barn under 18 år, maka, make eller sambo. Dagis, förskola, grundskola och gymnasium får som friluftsaktivitet fiska gratis. För övrigt är korten personliga och får ej överlåtas.

Fiskeregler för alla:
3 st ädelfiskar/dygn får tas upp. Får du fler skall de återutsättas i sjön såväl levande som död. Öring mindre än 50 cm skall återutsättas i sjön levande som död.
Allt fiske innanför stängslet vid inloppet till Ludvika kraftstation är förbjudet.


Återförsäljare
Fiskekort kan även köpas hos Visit Dalarna på telefon 0771-62 62 62, (gäller ej Kräftfiske) Sunnansjö Järnhandel, Tanka Ludvika, YM i Smedjebacken.
Försäljning av fiskerättsbevis hos Sunnansjö Järnhandel samt Leif Lagerqvist.

Bilder, foto: ©N-E Nordqvist