Sjö bakom fint grönt sjögräs.

Fiskekort Sportfiske i Smedjebacken

Såväl nybörjare som proffs, gammal som ung, erbjuds ett fiske utöver det vanliga. “Ett centrumnära put and take fiske i vacker natur”. I området finns eldstäder, torrdass och kastplatser tillgängliga.

Boka

Beskrivning

Utefter våra tio pooler kan du fiska i allt från centrumfiske till fiske i små skogbryn. Varför inte satsa på att fånga en pigg fisk i den ofta strömmande poolen Sport & Maskin (10). En populär pool är även pool fem, där du står mitt bland fåren och fiskar vid ett långt fint och lugnt landstråk. Vi vågar påstå att det finns nästan en pool för alla, oberoende av vilken typ av natur eller fiske du vill ha. Det finns även flertalet platser som är lättillgängliga för funktionshindrade fiskare som vill till oss.

Sedan starten för det centrumnära fisket i mitten på 90-talet i Smedjebacken, så har området genom åren utvecklats i form av tillgänglighet. Du kan enkelt röra dig över hela fiskeområdet via anlagda gångstråk och broar.
Sportfisket i Smedjebacken ger dig tillgång till ett fiske i övre delen av Kolbäcksån mellan Morgårdshammar och Smedjebacken. Du får här efter en lätt flytande sträcka fiska efter regnbåge och öring, i en natur med såväl bäver som fågelliv. En stor del av området är avsatt som naturreservat.

För att du lätt skall komma till fisket så har spänger och broar gjort i ordning. Med en inte allt för blygsam stolthet föddes den världsberömda flugrullen “LOOP” här i Smedjebacken. Danielsson innovation AB uppfann och konstruerade “Looprullen”, en dag alldeles invid pool 9. Rullen marknadsförs idag som Danielsson.

Priser (Alla kort gäller i hela ån):
• Barn 0-11 år, fiskar i vuxens sällskap på dennes fiskekort & kvot.
• Ungdom 12-15 år 140 kr/3 fiskar
• Vuxenkort från 16 år 190 kr/3 fiskar
• Årskort 3500kr/3 fiskar per kalenderdygn.
Dagskorten gäller 00:00-24:00 d.v.s kalenderdygn.


Fiskekorten går att köpa hos Visit Dalarna på telefon 0771-62 62 62

Fiskekort säljs även på följande ställen:
YM`s Fiske & Fritid, Smedjebacken
Macken i Smedjebacken (f.d. Shell)
ifiske


Fiskekortsinnehavaren har skyldighet att informera sig om gällande bestämmelser och regler.

Regler & anvisningar
Du får:
• Du får använda flytring i pool 2,3,5,6,7,8 och 9
• Vada från strandkant med vadarstövlar dock ej i pool 1,4 och 10
• Endast fiska med 1 spö enligt angivna metoder
• Med dagskortet fiska mellan 00:00 - 24:00 d.v.s kalenderdygn
• Börja fiska direkt efter att du löst fiskekort (30 minuter efter köp vid ifiske)
• Med dagskortet ta upp maximalt 3 fiskar/kort/dag
• Använda de eldstäder och kastplatser som är iordningställda

Du får inte:
• Fiska från de delar som på kartan eller med skyltar är avgränsade från fisket
• Överlåta ditt fiskekort till någon annan
• Fiska från båt
• Bedriva mäskning
• Använda flera spön vid fisket
• Använda långedrag s.k ”släpmete”
• Skräpa ner i naturen
• Såga ner träd, kvistar eller ta näver från träden i området
• Använda vindskyddet i pool 8 när det är bokat. (Information om detta läggs ut löpande på Facebook/hemsida)
Fiska kräftor. Tills annat sägs är det totalförbud att fiska kräftor.Tänk på:
• Att vid s.k ”catch and release” fiske skall fisken drillas och återutsättas enligt moraliska regler som medföljer vid denna typ av fiske
• Att med flugfiske avses fiske med flugspö, fluglina, tafs och 1st fluga
• Att bära fiskekortet väl synligt
• Att med mete avses fiske med agnad krok
• Att det spö som används skall vara fört från hand eller vid varje tillfälle omedelbart åtkomligt för den fiskande
• Att alltid följa anvisningar och visa hänsyn till djur & växtliv

Fisketillsyn:
Vi har flertalet personer som bedriver fisketillsyn, detta för allas välmående och trygghet. Personerna kommer aktivt att kontrollera området och dess besökare. Vid en kontroll är du som fiskare skyldig att uppvisa giltigt fiskekort samt vid behov en giltig ID-handling. Tillsynspersonerna anmäler lagbrott, exempelvis fiske utan giltigt fiskekort m.m. De handlingar som strider mot föreningens regler men inte är ett lagbrott kommer att beläggas med en s.k kontrollavgift. Denna avgift varierar beroende på vilken typ av överträdelse som gjorts.
• Fiskar du på otillåtet område är avgiften 1000kr • Vid annat otillåtet fiske är avgiften 500kr
Vägbeskrivning

Centralt i Smedjebacken.