Fiskare med solnedgång som blänker i vattnet.

Fiskekort Södra Hörken – Stora Avlångens fiskevårdsförening

Fiskevatten: Södra Hörken, Siksjön, Stora Avlången, Råbrotjärn, Bladtjärn, Stora och Lilla Basttjärn.

Boka

Beskrivning

Båtramp finns vid småbåtshamnen Djupuddsvägen, Grängesberg.
Anpassning för funktionsnedsatta finns vid Motor- och Nostalgimuseét, Södra Hörken.

Fiskarter: abborre, gädda, öring, mört och siklöja.

Återförsäljare av fiskekort: Trä-bygg-järn i Grängesberg, Silverhöjdens camping, GULF i Grängesberg och KVS Ludvika.
Visit Dalarna telefon 0771-62 62 62

Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

Kontaktinformation
Ordförande: Hasse Nilsson 070-743 50 32
Kassör: Janne Pettersson 070-300 27 74

Fiskekort Prislista:
medlemskort/årskort: 150 kr
tilläggskort (nät- och trollingkort): 300 kr (+ medlemskort/årskort 150 kr) = 450 kr
dygnskort: 50 kr (dygn = datum)
Barn och ungdom upp till och med 15 år fiskar gratis i ovanstående vatten utan att behöva kort.

Regler för fiskets bedrivande med medlemskort och dygnskort:

Medlems- och dygnskort är familjekort. Krav för familjekort är att samtliga familjemedlemmar är bosatta på samma adress.
Fiske är endast tillåtet när giltigt medlems- eller dygnskort lösts och gäller fiske i föreningens vatten omfattande Södra Hörken, Siksjön, Råbrotjärn, Bladtjärn, Stora Avlången samt Stora och Lilla Basttjärn.
Kortet gäller för fiske med spö, pimpel, angeldon och mjärde. Dock högst 2 spön med totalt högst 2 släpande beten.

Mjärdmärkning gul boj. Bojarna skall ha en höjd ovan vattenytan om minst 10 cm och vara märkta med namn eller medlemsnummer.
Felmärkta redskap omhändertas av tillsynsmännen! Kortet gäller ej kräftfiske!

Regler för fiske med tilläggskort för nät- och trollingfiske:

Kortet gäller tillsammans med giltigt medlemskort för nätfiske med sammanlagt högst 120 meter nät. 15 sept-31 dec får endast nät med maskstolpe mindre än 20 mm eller större än 60 mm användas för fiske i Södra Hörken och Siksjön.
Kortet gäller tillsammans med giltigt medlemskort för trolling- och utterfiske med högst 12 spön med totalt högst 12 släpande beten.
Nätmärkning röda eller vita bojar. Bojarna skall ha en höjd ovan vattenytan om minst 10 cm och vara märkta med namn eller medlemsnummer.
Felmärkta redskap omhändertas av tillsynsmännen!