Pappa med två barn som fiskar från brygga.

Fiskekort Gustafs Fiskevårdsområde

Fiska i någon av Gustafs Fiskevårdsområdes 25 fiskevatten. Dygnskort: 50 kronor Årskort, kalenderår: 200 kronor Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

Boka

Beskrivning

Barn upp till 16 fiskar gratis med vuxen som löst kort
- Fiskekortet gäller för krokfiske med handredskap samt angeldon (max 10 don) i vatten tillhörande Gustafs Fiskevårdsområde. Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anfordran uppvisa detta för fiskerättsägare eller bevakare.

- Fisket bedrivs som fiskestämman beslutar. Alla redskap bör vara namnmärkta. Innehavaren av fiskebevis är skyldiga att vid fiske medföra kortet och på anfordran uppvisa detta för bevakare.

Kräftfiske
Speciellt kort, speciella dagar/sjöar
Kontakta Gustafs FVO för info, Stefan Hedin: 070-795 96 94

Svartsjöns ädelfiskeanläggning i Gustafs
endast för sällskap och företag, handikappvänlig.
Information tel: 070-581 04 08


Sjöar som ingår i Gustafs FVO
Lomtjärn
Mörttjärn
Dalälven
Acktjärnen
Svartsjön
Hyttbäcken
Mossbysjön
Silvbergssjön
Skärtjärn
Stensjön
Källarbosjön
Skvallertjärn
Övre Risshyttesjön
Björkljustern
Småtjärnarna
Bondhyttesjön
Gläcken
Lilla Gloten
Dammsjön
Långalen
Finntjärnen
Elaktjärn
Hamptjärn
Pannlappen
Solvarbo-Byrtjärn

Fiskekort kan även köpas hos Visit Dalarna på telefon 0771-62 62 62