En klippa i framkant, en milsvid utsikt.
En klippa i bakrunden, framför klippan en grönyta och några byggnader.

Bispbergs Klack

Säter, Bispberg

Berget reser sig 315 m över havet, brant över de omkringliggande jordbrukslandskapet. Klacken är på bergets sydvästra sida. I bergsbranterna hackar många fåglelarter och inom reservatet finns en väl bevarad gammelskog.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Bispberg, 78390 Säter

Från rondellen strax sydost om Säter ta av mot Bispberg. Efter 2 kilometer är det skyltat mot Bispbergs klacks naturreservat. Sväng höger och följ skyltningen i cirka 1,5 kilometer. Naturreservatets parkeringsplats ligger alldeles till höger om vägen.