Utsikt över dimmig sjö.

Älvpromenaden 7,5 km

Vandring som går längs med Österdalälven över jordbruksmark, byar och skog. Vandra leden från Västannor som sedan går över åkrarna mot Insjön, längs älven förbi Dragsängarna och upp till Bäckenhamn

Boka

Beskrivning

Längd: 7,5 km men kan anpassas

Svårighetsgrad: Blå

Startplats: Start vid badplatsen i byn Västannor.

Beskrivning:
Vandra längs väg som går över åkrarna, via ett par träbroar, till älvbrinken väster om riksvägs- och järnvägsbron i Insjön och norrut över Dragsängarna och genom byn Ytteråkerö till Bäckenhamn.

Om man vill anpassa vandringen så kan man när man kommer fram till Dragsängarnas flygfält svänga västerut på grusvägen istället för att fortsätta längs med älven. Då går man istället mot och sedan över Riksväg 70 och kan på så sätt komma tillbaka till startpunkten i Västannor.

Vid Dragsängarna går leden längs den vall som en gång byggdes för att man skulle öka arealen odlingsbar mark. Området är fågelrikt då det är en stor variation med lövskog, åker och grunda sjöområden. Från ett gömsle kan man spana på vadare som söker föda utanför vallen eller på änder, svanar och gäss som rastar i Insjön. Fiskodlingen i Insjön lockar till sig fåglar, särskilt vintertid. På våren är ljudkulissen i lövskogen fantastisk och lockar bla till sig härmsångare, stjärtmes och rosenfink.

Vägbeskrivning

Från Leksand: Åk från centrala Leksand genom Häradsbygden till Västannor. Vid majstången, sväng vänster. Parkering finns vid Västannors bystuga. Alternativt kör från centrala Leksand söderut på riksväg 70. Efter cirka 5 kilometer sväng vänster, över järnvägsspåret, mot modellflygfältet. Parkering finns efter cirka 500 meter.
Allmänna kommunikationer: Buss 58.