Solnedgång speglar sig i vattnet.
2/2

Fiskekort Säters Fiskevårdsområde

Säters fvof erbjuder många spännande fiske- och naturupplevelser på gång- och cykelavstånd från Säters centralort och Säters Camping..

Boka

Beskrivning

Fiske i sjöar dominerar men ett antal rinnande vattendrag, med en älvsträcka av Dalälven som enskilt största objekt, erbjuder omväxling i fisket. I älven kan ibland insjööring, harr och regnbåge överraska.

I föreningens vatten är det mest gädda och abborre som toppar fiskutbudet – med undantag för våra två ädelfiskesjöar: Björshyttsjön och Myggtjärn, i Nisshyttan (särskilt fiskekort krävs). I båda sjöarna utplanteras numera mest regnbåge, öring om det finns tillgång (är prioriterad). I Ljustern, föreningens största sjö, utplanteras också öring men här fiskar du med vanligt sportfiskekort.

Sportfiskeregler avser handredskap 1 drag/kort/person (exkl. trollingkort). Förbud för kräftfiske samt fasta redskap, t ex långrev, utter, ryssja, mjärde och nät, med undantag för märkt* mörtstuga för husbehov (årskort krävs). Max 3 öringar/dag i Ljustern, minimimått öring 50 cm. Angling/ismete max 10 don/kort. Totalt fiskeförbud i Jönshytteån samt ån mellan Dalkarlen och Ljustern. *Märkning med namn och telefonnr.
Upp till 16 år = gratis fiske (inte ädelfiske).

Då föreningens vatten ligger (mer än) tre vattenkraftverk uppströms havet är ålfiske tillåtet. Föreningen förordar dock alltid återutsättning av fångad ål.

Ädelfiskekort för sjöarna Björshyttsjön och Myggtjärn. Max 3 ädelfiskar per fiskekort och dag. Mäskning, silikonbete och bruk av båt eller flytring förbjudet i båda sjöarna. Krokad fisk får inte återutsättas. Pimpling och angelfiske/ismete med max 10 don/kort.

Ladda ner vår fiskekarta från vår hemsida fiskaisater.se.
Där hittar du också tips på fiskesjöar, fakta om fisk och fiske, nyheter om fiske- och vattenvård mm.

Med förhoppning om en trevlig fiskeupplevelse (utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort).
Styrelsen för Säters fvof

Fysiska fiskekort finns att köpa på följande orter och butiker:
Säter
Säters Camping
Öppettider: säsongsöppet april - oktober (mindre bemanning i början och slutet av säsongen)
Butik Frendo och tankstation Ingo
Öppettider: måndag - torsdag 06:00 - 22:00, fredag 06:00 - 24:00, lördag 08:00 - 24, söndag 08:00 - 22:00

Borlänge
Vestlis Fiske. Bredvid Willys på Kupolen
Öppettider: måndag - fredag 10:00 - 18:00, lördag 10:00 - 15:00, söndag 11:00 - 16:00

Kontaktperson: Ulf Ljusteräng, 070-542 67 75, ulfljusterang@gmail.com

Loader

Recensioner

<% summary.RecommendedYes %> av <% summary.Count %> Rekommenderar


Totalupplevelse

<% summary.Rating | roundRating %>/<% summary.RatingMax %>

<% review.Title %>

<% review.Body | truncate %>

<% review.ScoreList.Score.Rating %>/<% review.ScoreList.Score.RatingMax %>

Rekommenderas av <% review.Signature %> anonymous Rekommenderas inte av <% review.Signature %> anonymous

"<% review.Body %>"

Skapad <% review.Completed | toLocaleDate %>
Shows <% reviewsToDisplay.length %> of <% reviews.length %>