CBIS 1442789
2/2
Visa på karta

Fiskekort Säters Fiskevårdsområde

Säters fvof erbjuder många spännande fiske- och naturupplevelser på gång- och cykelavstånd från Säters centralort och Säters Camping..

Boka

Information

Fiske i sjöar dominerar men ett antal rinnande vattendrag, med en älvsträcka av Dalälven som enskilt största objekt, erbjuder omväxling i fisket. I älven kan fiskarter som öring, harr och regnbåge ibland överraska. I föreningens vatten är det annars mest gädda och abborre som toppar fiskutbudet - med undantag för våra två ädelfiskesjöar i Nisshyttan (särskilt fiskekort krävs). I Myggtjärn utplanteras både öring och regnbåge (den senare är mer aktiv/huggvillig för vinterfiske) medan endast öring utplanteras i Björshyttsjön. I Ljustern, föreningens största sjö, utplanteras också öring men här fiskar du med vanligt sportfiskekort.

Ladda ner vår fiskekarta och läs mer om fisk och fiske på vår hemsida www.fiskaisater.se. Där hittar du tips på fiskeplatser, information om forskning, statistikuppgifter och färska nyheter om fiske- och vattenvård. Till det sistnämnda kan du bidra genom att ladda upp bilder på vandringshinder, uppgifter som föreningen sedan kan åtgärda. På hemsidan finns också information om våra två fisketävlingar. I den ena tävlingsformen kan en fångad fisk tävla mot andra fiskarter - oavsett art. Detta är möjligt då varje fiskart har en given referensvikt som räknar ut procentvikten för din fisk och jämför denna med andra fiskarter - högst viktprocent vinner. Mörten kan alltså vinna över gäddan.

Med förhoppning om en trevlig fiskeupplevelse
Styrelsen för Säters fvof

Fiskekort kan även köpas på turistbyråerna i Visit Dalarna, tfn 0771-62 62 62

Fiskekort (ej digitala) kan också köpas på ICA Supermarket, Coop Konsum, Lasses lek, spel & tobak (förr Tobak City) och Säters Camping.
Kontaktperson: Ulf Ljusteräng, 070-542 67 75, ulfljusterang@gmail.com

Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

Faciliteter och service

  • Sommar
  • Vinter

Recensioner

<% summary.RecommendedYes %> av <% summary.Count %> Rekommenderar


Totalupplevelse

<% summary.Rating | roundRating %>/<% summary.RatingMax %>

<% score.Name %>

<% score.Rating | roundRating %>/<% score.RatingMax %>

<% review.Title %>
<% review.Body | truncate %>
<% review.ScoreList.Score.Rating %>/<% review.ScoreList.Score.RatingMax %>

Rekommenderas av <% review.Signature %> anonymous Rekommenderas inte av <% review.Signature %> anonymous

"<% review.Body %>"

Skapad <% review.Completed | toLocaleDate %>
Shows <% reviewsToDisplay.length %> of <% reviews.length %>