Bastbergets fäbod_3

Bastbergets fäbod

En av Skandinaviens äldsta och största fäbodar. Under sommartid finns det fortfarande djur i fäboden.

Boka

Beskrivning

Bastberget har haft oavbruten fäboddrift i 400 år. Den långa fägatan, de omkring 150 byggnaderna, av vilka flertalet är grå och den oavbrutna fäboddriften gör Bastberget till en pärla i fäbodsammanhang. Vid en kulturhistorisk miljöanalys har Bastberget klassats som riksintressant. Dessutom är fäbodområdet utpekat som riksobjekt för naturvården.

Vid inventeringen av Dalarnas ängar och betesmarker 1988-1990 konstaterades att svampfloran är synnerligen artrik och att floran med den betespräglade vegetationen är intressant. Från utsiktspunkten har man en milsvid utsikt. Här finns även en rastplats med en slogbod. Via vandringsleder når du härifrån bl.a flertalet andra fäbodar i området.

Djuren finns på fäboden i 8 veckor med start ett par veckor innan midsommar.
Vid ett besök går det även att köpa det som produceras på plats i form av smör, ost och messmör.

Det finns inget kafé i bastberget. Ta gärna med er picknick-korgen. Det finns några bord med bänkar vid majstången att sitta vid, om ni inte sätter er ner i gröngräset.

Vägbeskrivning

Bastberget ligger 15 km söder om Mockfjärd. Skyltat under säsong, från Mockfjärd via skogsbilväg förbi sjön Alten.