Vindförbergs Udde, Furudal.

Vindförbergs Udde, Furudal

Naturreservat. Rullstensås som skjuter ut i Oresjön. Längst ute på udden finns Dalarnas största järnåldersgravfält. Under gravfältet lämningar av en boplats från stenåldern.

Boka

Beskrivning

En del av Rättviksåsen. Udden sticker ut i Oresjön från norr och är ett markant inslag i landskapet med sitt 30 m höga åskrön. Längst ut på udden finns ett gravfält från ca 400 e Kr (järnåldern). Här har också en boplats funnits för ca 2000 år sedan (stenåldern).

Bra att veta

  • Barn & Familj