Besökare på väg in till kyrkan.

Venjans Kyrka

Från 1798. Märkligt senmedeltida altarskåp.

Fakta

  • Kyrkligt