002.jpg

Tansvägga

Branten är en gammal utsiktspunkt, framför allt från Predikstolen, som den högsta punkten kallas. Där finns klätterleder, en slogbod och en eldplats.

Beskrivning

Naturen är mycket varierande, då fuktiga småraviner på flera ställen genomkorsar magra hällmarkspartier.
Skogen ovanpå berget består i huvudsak av mager hällmarkstallskog, med en hel del äldre tallar. Nedanför branten växer en bördig blandskog med stort inslag av olika lövträd, framför allt asp. Död ved gynnar vedsvamparna rosenticka och kötticka som finns i reservatet. Den regionalt hotade lunglaven kan man hitta på stammar av framför allt på asp.

De karaktäristiska hackmärkena efter den tretåiga hackspetten kan ses på trädstammar. Stora, avlånga hål är utmejslade av spillkråkan. Området är sedan länge ett känt tillhåll för lodjur. I området kan man hitta rester efter kolbränningens tid, med både kojruiner och tydliga rester efter kolbottnar från liggmilor.

Vägbeskrivning

23 km S om Mockfjärd. Från korsningen RV70/E16 i Djurås, Åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd. Sväng vänster vid rondellen och åk över Västerdalälven och fortsätt rakt fram över järnvägen. Vid T-korsning sväng vänster mot Ersholen, håll höger in på vägen mot Nyhammar och åk ca 700 m. Sväng höger mot Nyhammar/predikstolen och åk ca 16 km. Sväng vänster vid skylt Predikstolen / Tanstjärn. Efter 4 km sväng vänster mot Predikstolen, efter 1 km sväng höger och åk 1 km till vändplan. Här finns informationstavla.