CBIS 4851349

Strömsholms kanal

Strömsholms kanal följer Kolbäcksåns vattensystem genom Sveriges äldsta bruksbygd i ett omväxlande och naturskönt landskap. Kanalen, som är Sveriges näst äldsta, passerar genom 14 sjöar.

Information

Den 110 km långa farleden sträcker sig från Smedjebacken i norr till Strömsholm i söder.

De grävda kanalsträckorna är sammanlagt bara 12 km, men med hela 26 slussar och en total stighöjd på 100 m. Slussarna är således jämförelsevis höga och stigningen Sveriges största.