Vandring.

Skvinleden 4,7 km

Vandringsled mellan Rönnäs och sjön Skvin

Boka

Beskrivning

Längd: 4,7 km

Svårighetsgrad: Blå, medel

Beskrivning: Starten finns vid slutet av Östra Rönnäs Kvarnvägen

Vandringsled mellan Rönnäs och sjön Skvin Histjärn/Nydammen. Hela leden går genom blandade skogsbestånd. Här har på 15-1700-talet funnits en hytta för malmsmältning från gruvorna kring Hisvåla. Utöver hyttruinen finns rester av en kalkugn, kalkbrott och en del andra lämningar från kalkbrytning, som upphörde på 1930-talet. Dessutom finns en nyckelbiotop, ett naturvårdsområde inventerat av Skogsvårdsstyrelsen.

Fakta

  • Sommar

Vägbeskrivning

Från Leksand: Följ Sågmyravägen mot Falun, när man kommer till Romma så svänger man höger in på vägen som heter Romma Rönnäsvägen. Väl framme i Rönnäs, sväng vänster in på Östra Rönnäs Kvarnvägen och följ vägen fram till startpunkten.