Vandring.

Skvinleden 4,7 km

Vandringsled mellan Rönnäs och sjön Skvin Histjärn/Nydammen med många intressanta kulturmål längs med vägen.

Boka

Beskrivning

Längd: 4,7 km.

Svårighetsgrad: Blå, medel.

Startpunkt: Starten finns vid slutet av Östra Rönnäs Kvarnvägen.

Beskrivning: Hela leden går på stigar genom blandade skogsbestånd. Här har på 1500-talet till 1700-talet funnits en hytta för malmsmältning från gruvorna kring Hisvåla. Utöver hyttruinen finns rester av en kalkugn, kalkbrott och en del andra lämningar från kalkbrytning, som upphörde på 1930-talet. Dessutom finns en nyckelbiotop, ett naturvårdsområde inventerat av Skogsvårdsstyrelsen.

Vägbeskrivning

Från Leksand: Följ Sågmyravägen mot Falun, när man kommer till Romma så svänger man höger in på vägen som heter Romma Rönnäsvägen. Väl framme i Rönnäs, sväng vänster in på Östra Rönnäs Kvarnvägen och följ vägen fram till startpunkten.