Bänk placerad på höjd med utsikt över skog.

Saxdalen Saxbergsleden 8 km

En av de något mer utmanande vandringslederna i Saxdalen. Leden följer utkanten av byn söderut för att efter 1 km påbörja klättringen mot toppen av Saxberget. Höjdskillnaden är ca 200 m. Leden följer till största delen gamla stigar. Från den högsta punkten på leden ser man många av kommunens sjöar och byar.

Boka

Beskrivning

Längd:8 km

Ledmarkering:Röd markering

Svårighetsgrad:Röd

Startplats:Startplatsen finns vid Oxbrovägen. Vägvisning och skyltning till startplatsen finns från länsväg 604. Parkeringsplats ligger mellan länsväg 604 och sjön Saxen.

Fakta

  • Hiking Dalarna

Vägbeskrivning

Från Ludvika station kör riksväg 50 mot Örebro ca 2,5 km sväng höger mot Gonäs.
Efter ca 1,5 km ta den andra avfartenen i rondellen mot Gonäs följ väg 608 ca 9km och sväng höger mot Saxdalen.

Startplatsen finns vid Oxbrovägen. Vägvisning och skyltning till startplatsen finns från länsväg 604. Parkeringsplats ligger mellan länsväg 604 och sjön Saxen.