CBIS 6668848

Saxdalen Låsberget

Ett flertal väl utmärkta vandringsleder och terrängbanor.

Boka

Beskrivning

Under sommartid finns vandringsleder med olika distanser.
Låsbergets vandringsleder har start och målplats 900 m in på Saxenleden. En karta över vandringslederna finns vid parkeringsplatsen som ligger mellan länsväg 604 och sjön Saxen.
Vägvisning till startplatsen finns från länsväg 604

Låsberget
Låsberget är ett helt system av terrängbanor/vandringsleder. Systemet består av fem banor/leder.
Lederna går nästa uteslutande på stig men några små sträckor med mindre grusväg förekommer.

Låsberget 0,6 km: svårighetsgrad grön
Låsberget 1,4 km: svårighetsgrad grön
Låsberget 2,5 km: svårighetsgrad blå
Låsberget 4,6 km: svårighetsgrad blå
Låsberget 9,6 km: svårighetsgrad röd


Ansvarig: Saxdalens IF

Fakta

  • Sommar
  • Vinter