Görasgården

Görasgården med Skogsmuseum

Huset byggdes omkring 1750 vid Göras i Enviksbyn och var en gammal släktgård som senare kompletterats med flera gamla byggnader. Här finns även ett skogsmuseum.

Boka

Beskrivning

På 1920-talet ville man riva huset för att ersätta det med ett modernare. Antikvitetshandlare Carl Lennerthson i Falun fann byggnaden intressant och värdefull. Han köpte den 1928 och satte upp den på Elsborg i Falun 1930.

Huset användes där som antikhandel, fick blyinfattade fönster och en ny trappa till övre våningen. Från början fanns några få dalmålningar i huset, men efter hand tillförde Lennerthson en hel del målningar, som han inköpt på olika håll. När Carl Lennerthson dog, övertogs huset av sonen Torsten, som sålde ut antikviteterna under 1950-talet och lät huset stå tomt.

De nya ägarna erbjöd Envikens Hembygdsförening huset som gåva för att användas som hembygdsgård.
Föreningen tackade ja och fick anvisad tomt av Falu kommun. Flytten skedde i början av 1980-talet. Praktiskt och ekonomiskt ordnades detta genom två kurser i renoveringsteknik i Komvux regi.
1984 invigdes hembygdgården.

Skogsmuséet
På bottenvåningen av Göras Trösklada finns ett skogsmuseum, som Rune Selemark i Marnäs samlat material till under många år och skänkt till hembygdsföreningen. Där beskrivs skogsbruket i vår bygd från 1850-talet fram till mekaniseringen omkring 1960.

På Görasgården anordnar hembygdsföreningen midsommarfirande, julöppet vid advent, Görasdagar med allehanda aktiviteter och kaffeservering.

Envikens Hembygdsförening sköter Envikens Hembygdsgård, Görasgården som invigdes 1984.

Inför besök med rullstol kontakta Mats Lindström, 0246- 250 36