Hyttruin.

Tanså Hytta

Restaurerad hyttområde från 1800-talet. Här kan du få en bra inblick i hur det gick till att framställa tackjärn i masugn.

Boka

Beskrivning

Tanså hyttruin är en rest av en av Mockfjärds stora industriepoker. Under nära ett halvsekel framställde "bruket" tackjärn med hjälp av malm, kol och kalk som per häst kördes till hyttan.

En 2,5 km lång kulturstig har ställts i ordning för att ge besökarna en inblick i forna tiders industriella järnframställning, arbetsliv och skogsbruk. Intill hyttan finns nu en rastplats med eldstad till besökarens förfogande.

Vägbeskrivning

5 km sydväst om Mockfjärd. Skyltning från väg E16.