gata med röd äldre träbebyggelse på höger sida i bild.
Röd äldre träbebyggelse.
Gata med röd äldre träbebyggelse på båda sidor av gatan.

Stadsdelen Elsborg

Falun, Elsborg

Elsborg, gruvarbetarnas stadsdel, bildades på slagg och i roströk vid 1600-talets stadsplandering. Tidigare hade gruvans folk bott vid randen av gruvan i en tät men föga planenlig bebyggelse.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Elsborg, Falun