Kyrkan med grönska omkring och landsvägen bredvid.

Sälens fjällkyrka

Redan på 1950-talet dök tanken upp på att bygga en fjällkyrka uppe vid högfjällshotellet. En tanke som formades hos de män och kvinnor som arbetade här uppe med den begynnande turistnäringen.

Boka

Beskrivning

1961 bildades föreningen Sälens fjällkyrka som alltsedan starten drivit på kyrkans tillkomst och sedan varit stöttepelare i verksamheten. 1967 fick arkitekten och prästen Lars Ridderstedt uppdraget att rita en så enkel, billig och hållbar kyrka som möjligt. En utmaning då fjällets alla väder, år efter år har "prövat" kyrkans hållbarhet. Takstolarna är t ex dimensionerade för att stå orubbliga när fjällstormarna på 30 sekundmeter viner och belastar det högresta taket med ett tryck på hela 12 ton!
Att det blev en knuttimrad kyrka hade flera orsaker men framförallt det är landskapets traditionella byggnadssätt.

En strålande junidag 1968 togs det första spadtaget av biskop Sven Silén. Sedan tog bröderna Pell Olle och Pell Sven hand om uppförandet av kyrkan. Den 2 november, samma år, hölls taklagsgudstjänst alltmedan snön yrde in och kylan bet i kinderna. Ovädersdagen den 30 mars 1969 invigdes Sälens fjällkyrka av biskopen. 400 gäster lyckades man ge plats för.

Vägbeskrivning

Riksväg 66 från Sälens by, ca 8 km upp på fjället.