Sjö på sommartid.

Naturreservat - Gårdsjöarna

Visa kartan

De flytande öarnas rike Området ligger runt de två sjöarna Norr-Gårdsjön och Sör-Gårdsjön. Norr-Gårdsjön som är den större av de två sjöarna är dämd i den södra delen. Stora områden har endast ett vattendjup på en halv meter eller mindre. Delar av sjön består troligen av översvämmad myrmark. I sjön finns ett flertal flytande öar som flyttar sig från år till år. Vissa av dessa öar är mer än 50 meter långa och är trädbevuxna, ibland med flera tiotals träd som når en höjd på uppemot sju meter.

Visa mer Visa mindre