Många stora stenar i fyra rader.
Många stora stenar i fyra rader.
Stenar framför en öppen byggnad med tak.
Öppen byggnad med en rälsvagn under taket.
Öppen byggnad med en rälsvagn under taket och en träpall framför.
Stora stenar i rader och bilväg framför dessa.
Rader av stora stenar ligger i en kurva upp emot skogen.
En bit räls bredvid stora stenar som ligger i rader.

Lima skansar

Sälen, Torgås

Här visas lämningar från när dalgången krigsförbereddes ifall tyskarna skulle komma från angränsande Norge. Stenarna bröts i berget och fraktades med släde för att läggas ut som en lång linje tvärs över dalen för att stoppa eventuella pansarfordon.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Torgås, 780 64 Sälen