Gravfält, stenmur och träd.

Gravfälten på Sollerön

Två gravfält från vikingatidens slutskede 950-1050 e.Kr. 100-150 gravar, bestående av glest belägna rösen, högar och stensättningar.

Boka

Beskrivning

.

Vägbeskrivning

Bengtsarvet