Ungdom som står mitt i ormbunkar.

Änjansdalen

Änjansdalen har skapats av tid och vatten. Ån som rinner genom dalen har genom årtusenden grävt sig ner genom det finkorniga material som avlagrats när inlandsisen smälte. En vandringsled på ca 3 km tar dig ner till dalen och ravinsystemet. Utmed leden finns information om floran, den geologiska utvecklingen i dalen och kulturlandskapet.

Boka

Beskrivning

Klimatet i Änjansdalen gynnar många växter, djur och fåglar. Här växer bland annat den inte alltför vanliga ormbunksarten strutbräken. Det är en otrolig känsla att vandra genom det meterhöga bestånden.

Slogboden i Änjansdalen står på en åskulle som bildats vid inlandsisens avsmältning och som sedan täckts av finkorniga sediment som sakta sjunkit till botten i ett forntida hav och som slutligen eroderats fram av bäcken.

Klimatet i Änjansdalen är ett så kallat lokalklimat. Området ligger skyddat med ständigt hög luftfuktighet, vindstilla och med vegetationen som skuggar i form av bland annat stora trädkronor. Området är rikt på växter. En viss flora trivs i den skuggiga parkmiljön, som bland annat, strutbräken, desmeknopp, gullpudra. Den skuggiga miljön bidrar också till ett rikt fågelliv. Här finns bland annat, lövsångare, härmsångare, grönsångare, ärtsångare, svarthätta samt stenknäck som häckar sedan många år tillbaka.
Vägbeskrivning

Från rv 70, ca 6 km söder om Djurås. Vid skylt Helgbo/stugby, sväng vänster om du kommer norrifrån. Åk ca 100 m, sväng vänster och åk över järnvägen. På andra sidan järnvägen finns anslagstavla på höger sida och plats att parkera på vänster sida.