Vuxna och barn i en kanot.

Turförslag kanot: Gänsen - Snöån, 15km

I Vansbro kommun finns det många fina vatten som lämpar sig för paddling.

Boka

Beskrivning

Lämplig i läggningsplats är vid badet i Gänsen. Följ sedan Noret nedströms. Den är väldigt krokig och grund på sina håll. Längs ån finns vacker bebyggelse. Se upp för en del låga broar. Efter en längre tids paddlande, når man fram till ett mindre kraftverk med en träindustri på vänster sida.

Lämplig upptagningsplats är till vänster vid träindustrin. Här måste man bära kanoten ut på stora vägen och över bron. Ca 75 m efter bron går en mindre väg ner till vänster. Gå runt huset, fram till en gångbro, lägg i kanoten till vänster om bron. Se upp för starkt strömmande vatten och mycket sten!

Efter en stund paddlar man under en järnvägsbro och förbi Kämpudden som ligger vid Norets utlopp i Västerdalälven. Leden fortsätter nedströms i Västerdalälven. Efter ca 1 km vid en träbro, finns två forsar där den första är paddlingsbar. Den andra bör man tåga/bära utför.

Sedan följer lugnt vatten i ca 3 km där Snöån mynnar ut i Västerdalälven. Här svänger också leden åt vänster mot Snöån som är en smal och krokig å. Snöån kan vara svår att upptäcka så var uppmärksam.

Efter en kort tids paddlande passerar man en järnvägsbro och strax därefter ytterligare en bro. Nu har man nått fram till Snöåkvarn som man måste bära kanoten förbi. Lämplig upptagning är till vänster före kvarnen, iläggningsplats är alldeles efter fördämningen. Efter ca 1,5 km finns en liten fors som man måste dra kanoten uppför. Därefter kan man åter paddla, här finns mycket sten under och över vattenytan. Se Upp!

Så var man då framme vid Snöå bruk. Ta upp kanoten på höger sida.

Lagom dagstur, kanotvagn rekommenderas.

Vägbeskrivning

Från Vansbro åk E16 mot Borlänge ca 10 km till Dala-Järna. Sväng vänster vid skyllt mot Leksand. Sväng vänster efter ca 1,5 km in på Gänsenvägen. Efter ytterligare 1,5 km sväng höger mot badet vid Gänsen.