Två små pojkar med pappa står och metar vid strandkanten.

Limas fiskevårdsområde

Visa kartan

Lima fiskevårdsområde omfattas av 115 st sjöar, tjärnar och strömvatten. Stödinplantering förekommer av röding och öring i 60 av nämnda vatten. All fisk som inplanteras kommer från fiskodlingen i Torgås. Vid ett flertal vatten finns slogbodar och rastplatser med eldstad ut med stränderna.

Visa mer Visa mindre

Kontakt

Mer information

Länkar