Utsikt över sjö och skog i solnedgång.

Furudal - Rallarleden 7 km

Lättvandrad vandringsled på varierande underlag. Leden går naturskönt längs med Oreälv och passerar Christinefors (Nybruket), Furudals Bruk, Golfbanan och campingen Ore Fritidsby.

Boka

Beskrivning

Längd:7 km
Ledmarkering:
Svårighetsgrad:Lätt
Beskrivning:Start och mål Ore Fritidsby. Lättvandrad vandringsled på varierande underlag. Leden går naturskönt längs med Oreälv och passerar Christinefors (Nybruket), Furudals Bruk, Golfbanan och campingen Ore Fritidsby.


Värt att se efter vägen är Furudals Bruk som anlades 1709 av ”Mechanique capitainen” Birger Elfwing som ett styckebruk. Här skulle det huvudsakligen tillverkas kanoner för Karl Xll´s krigståg i Europa.

Sedan Furudal 1776 köpts av Isac Gustaf Clason utvidgades smidet. En betydande mekanisk verkstad anlades samt en kättingsmedja, vid vilken den bekanta Furudals ankarkätting tillverkades. Med tiden ändrades tillverkningen till att omfatta även den första järnskodda plogen. Järnet till tillverkningen kom från egna gruvor i Falun och Leksand. Järnbruket lades ned 1884.

Under andra världskriget spelade Furudal en viktig roll i att utbilda norska polistrupper och
det finns nu ett norskt veteranmuseum över detta i Furudals bruk.