Tyttbo.

Färnebofjärdens nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark är Sveriges 26:e nationalpark och ett unikt naturområde där Nedre Dalälven breder ut sig med älvängar, gammelskogar, vatten, öar och forsar.

Beskrivning

Oavsett om du besöker nationalparken för att vandra, fiska, titta på fåglar eller bara för att ta det lugnt kan du räkna med naturupplevelser utöver det vanliga.

I september 1998 invigdes Färnebofjärdens nationalpark av kung Carl Gustaf. Området är cirka 2 mil långt och ½ mil brett och omfattar omkring 10 000 hektar vatten och land. Här råder en vildmarksstämning som har få motsvarigheter i södra och mellersta Sverige.

Färnebofjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind.

Nationalparken är känd för sin fågelrikedom och har varit flitigt besökt av ornitologer ända sedan 1970- talet. Här finns hela 205 fågelarter, varav drygt 100 arter häckar regelbundet.
Det artrika djur- och växtlivet skapar många spännande möten; 270 olika kärlväxter blandas med ett 20- tal fiskarter, cirka 60 rödlistade insektsarter samt älg, rådjur, hare, räv, mård, bäver, skogslämmel och lodjur.

Älvlandskapet Nedre Dalälven ingår i FN-organet UNESCO´s Biosfärprogram på grund av de unika natur-och kulturmiljöerna i området. Syftet är att främja hållbar social och ekonomisk utveckling i området, skydda den biologiska mångfalden och att vara en arena för forskning och utbildning. Biosfärområden nomineras av regeringen och godkänns av UNESCO. Idag finns det fem biosfärområden i Sverige och över 600 biosfärområden internationellt och antalet växer stadigt.