En mycket stenig Ekopark

Ekopark Tranuberget

Välkommen att vandra långt över böljande skogsklädda berg, i tallarnas steniga rike. Mellan bergen blänker mängder av små tjärnar, och vattendrag med hoppande öring. Plötsligt kommer man in i en frodig granskog, där den hemlighetsfulla orkidén skogsfru dyker upp i mossan.

Boka

Beskrivning

Typiskt för Ekopark Tranuberget är steniga, lavklädda tallmarker, där tallarna växer långsamt och blir härdade av bränder. Men här finns också örtrika granskogar, gamla sälgar och sprittande vatten.

Blommande oaser
Här och där byts de karga tallmarkerna mot frodig granskog, med orkidéer som skogsfru och guckusko. Det beror på stråk av rikare berggrund med kalk och grönsten. Ur den tjocka mossan tittar också sällsynta svampar fram, som violettrandad spindling och svartfjällig musseron.

Brandens landskap
Skogsbränder var en del av urskogslandskapet och är fortfarade livsviktiga för många djur och växter. Elden har lämnat spår i hela ekoparken, från 1600-talet och senast 2005. Som mest finns det spår av fem bränder i en och samma tall. Det är så kallade brandljud, avlånga öppningar i barken.

Boplatser från stenåldern
Stora mängder av avslagna stenflisor, skrapor och en gammal pilspets har hittats längs Skärvagsjöns och Guttusjöns stränder. Därför kan vi vara ganska säkra på att stenålderns människor satt här och blickade ut över vattnet om kvällarna. Söder om Guttusjön finns fångstgropar från forna dagars jakt på älg och vildren.

Snabba fakta
Invigdes: 27 september 2012.
Missa inte: Utsikten från Tranubergets två toppar, anisdoften av doftticka och de mäktiga gammeltallarna.
Tips på aktiviteter: Vandring, fiske och viltspårning.
Typiska arter: Kungsörn, lodjur och reliktbock.
Storlek: 9 033 hektar
Läge: 1 mil nordväst om Idre, i Dalarna.

Bra att veta

  • Sommar