CBIS 280716
Visa på karta

Alderängarna

Alderängarna ligger vid en utvidgning av Österdalälvens älvplan på ca 165 m.ö.h. Här har ett flackt sand- och klapperstensområde utvecklats på älvens nivå, medan omgivningen reser sig brant och här utgörs av Moradeltats finare sandavlagringar. Vandringsled på 9 km går genom området.

Information

På älvplanet dominerar idag de fuktiga lövskogar som vuxit upp på den forna slåttermarken och längs vattenbanorna. Den vegetationstyp som särskilt utmärker området är klapperstenstranden, vars motstycke, saknas i Dalarna. Här finns en märklig flora med många sällsynta arter, t ex fjällnejlikan, daggvide och Kung Karls spira. Den rika tillgången på hålträd lockar t ex spillkråka och slaguggla till häckning.

Faciliteter och service

  • Barn & Familj