Bänk och grillplats intill sjö.

Saxdalen Saxenleden 11.5 km

En av de längre vandringslederna i Saxdalen. Saxenleden går norrut och en del av sträckningen är gemensam med 9.6 km:s sträckningen på Låsberget. Grön markering börjar vid Uppegården för att inte förväxlas med 1,4 km:s sträckningen på Låsberget. Vid Styggviken kan man välja att gå över Stackarberget eller följa strandlinjen. Väljer man sträckningen över Stackarberget kan man gå upp på toppen av berget för att få utsikt över byn. Vid Styggviken finns en grillplats.

Boka

Beskrivning

Längd: 11.5 km

Ledmarkering: grön markering

Svårighetsgrad: Blå. Leden går på stigar och mindre grusvägar.

Startplats: Parkering intill sjön Saxen där finns en informationstavla, se den röda markeringen på kartan. Följ inledningsvis skyltningen mot kapellet för att sedan följa skyltning Saxenleden och grön markering.

Bra att veta

  • Sommar
  • Hiking Dalarna

Vägbeskrivning

Startplatsen finns vid Oxbrovägen. Vägvisning och skyltning till startplatsen finns från länsväg 604. Parkeringsplats ligger mellan länsväg 604 och sjön Saxen.