CBIS 6278912

Rättvik - Kanotleder

Flertal sjö- och vattendrag med lämpliga kanotvatten av varierande längd; 30-80 km. Info på Turistbyrån.

Boka

Beskrivning

Ex. på turer: Oreälven övre: En spännande helgtur (ej lågvatten) för vana paddlare. Dalälven övre: Från-till: Leksand - Avesta. Amungenturen.
www.kanotguiden.com/Dalar/index.htm