Prostgården

  • Besöksadress: Åsgatan 45 , Falun

På 1630-talet flyttades kungsgården i Falun från Born till Åsgatan. Grunden och källaren till kungsgården finns troligen kvar i den nuvarande prostgården.

Beskrivning

1663 flyttade kungsgården till Noret. 1666 inlöstes gården till prostgård och byggdes om 1739. Vid stadsbranden 1761 brann den ner och återuppfördes 1764–70. Den nya byggnaden uppfördes av gjuten slagg i bottenvåningen och tegel i övervåningen. Flygelbyggnaderna (Prostgården 2), är uppförda 1954 i timmer med de äldre flyglarna som förebild. Prostgården klassades som byggnadsminne 2010.