CBIS 280429

Oxbergs Kapell

Kapellet är från 1752.

Fakta

  • Kyrkligt