Smedja och ett träd.

Gustav De Lavals smedja

Gustav de Laval var en av Sveriges stora tekniska genier på 1800-talet. I smedjan bredvid dammen ägnade han all sin tid till uppfinningar och experiment, och han mest kända uppfinningar var ångturbinen och separatorn, en maskin som skiljde grädden från mjölken.

Beskrivning

Gustav De Laval höll 92 patent och arbetade under sin levnad med mer än 200 projekt. Han hade stora visioner och var ständigt på jakt efter nya idéer, kastade sig mellan olika projekt och grundade företag efter företag. Gustaf de Laval var dock mindre bra på att sköta sin ekonomi och dog tyvärr utfattig. Hans motto var ”Det är över skrothögarna man måste fram”. De Lavals iver att från en idé, snabbt skrida till handling, ledde ofta till ”skrothögen”.