Grå vacker industribyggnad i sommarlandskap.

Kloster

Byn Kloster fick en gång sitt namn av Gudsberga kloster, ett munkkloster som låg i byn. Redan på 1400-talet fanns också ett järnbruk på platsen, och på 1700-talet anlades här även Sveriges största krutbruk.

Beskrivning

Under brukets storhetstid bodde och arbetade ca 900 personer på orten, idag bor här knappt 50 personer. Klosters bruk lades ned 1888 och på bruksmuseet, inrymt i det gamla bruksstallet berättas mer om brukets historia.